Si mund të ju ndihmojmë?

FAQ > Të jesh i çpërputhur

Përditësuar më së fundi: September 20, 2021

Të jesh i çpërputhur

Të dhënat tregojnë se shumica e mospërputhjeve ndodhin para se të fillojnë bisedat. Pra, nëse e keni vënë re këtë që ju ndodh, sigurohuni që nuk është një pasqyrim i juaji si person!

FYI, nëse dikush nuk ju krahason, ai ose ajo nuk shfaqet më në listën tuaj të ndeshjeve. Gjithashtu nëse keni pasur ndonjë bisedë me ta do të fshihet automatikisht.


A ju duket e dobishme kjo? [likebtn theme="custom" icon_l="hrt1" icon_d="sgn10-c" icon_l_c_v="#dd3333" icon_d_c_v="#dd3333" lang="auto" counter_type="percent" i18n_like="PO" i18n_dislike="JO" html_before="A ju duket e dobishme kjo? " share_size="large" bp_notify="0"]Contact us

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.