Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

dua AG jest operatorem strony internetowej www.dua.com i dostawcą usług oferowanych na tej stronie i w aplikacjach, w skrócie „Usługi”. W związku z tym dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, Szwajcaria jest administratorem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych i musi zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla dua AG sprawą najwyższej wagi. Niniejszym informujemy Cię o danych gromadzonych na stronie www.dua.com oraz o tym, jak są one wykorzystywane. Dowiesz się również, jak sprawdzić poprawność tych informacji i jak zażądać usunięcia tych danych. Pamiętaj, że niniejsza Polityka Prywatności może się zmieniać od czasu do czasu. Dlatego zalecamy regularne czytanie niniejszej Polityki Prywatności, aby mieć pewność, że zawsze znasz jej najnowszą wersję.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i firmowych

Podczas korzystania przez Ciebie z naszych Usług gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych: – Dane identyfikacyjne i kontaktowe – Profil, użytkowanie i interakcje na stronie internetowej – Dane techniczne – Unikalne identyfikatory użytkownika – Dane oparte na lokalizacji Dane osobowe (w tym wszelkie wrażliwe dane osobowe) wyraźnie ujawnione przez Ciebie podczas korzystania z naszych Usług (obejmują dane komunikacyjne, a także informacje ujawnione w Twoim profilu) Gdy korzystasz z naszych Usług, pewne dane są automatycznie przechowywane na naszych serwerach w celach administracyjnych, statystycznych lub tworzenia kopii zapasowych. Są to następujące dane: – nazwa Twojego dostawcy usług internetowych – Twój adres IP (w pewnych okolicznościach) – data – godzina – strona internetowa lub aplikacja, z której korzystasz z naszych Usług – słowa wyszukiwania, których użyłeś, aby znaleźć nasze Usługi.

3. Podstawa prawna i cele

Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od danych osobowych, które gromadzimy, oraz od konkretnych celów, dla których je gromadzimy. Umowa: Aby wykonać nasze Usługi lub podjąć kroki związane z dostarczaniem przez nas Usług dla Ciebie. – Aby zapewnić i chronić nasze Usługi – Aby administrować, zarządzać i rozwijać naszą działalność i Usługi Zgoda: Możemy polegać na dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgodzie w momencie podawania danych osobowych. – Aby dostarczać ci wiadomości, oferty specjalne, biuletyny oraz ogólne informacje o oferowanych przez nas towarach i Usługach (za twoją wyraźną zgodą). – Dane osobowe, które zdecydujesz się opublikować podczas korzystania z naszych Usług, są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Jeśli udostępniasz wrażliwe dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej wyraźnej zgody wyłącznie w celu oferowania naszej Usługi spotkań online. Nie przetwarzamy takich wrażliwych danych osobowych w żadnym innym celu. – Jeśli podczas korzystania z naszych Usług ujawniasz wrażliwe dane osobowe, takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, przetwarzamy takie dane za Twoją wyraźną zgodą i tylko w celu świadczenia Ci naszych Usług. Uzasadnione interesy: Możemy powoływać się na uzasadnione interesy w oparciu o naszą ocenę, że przetwarzanie jest uczciwe i rozsądne. – Utrzymanie i udoskonalenie naszych Usług – Opracowanie nowych Usług Interes publiczny: Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa i interesu publicznego. – Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

4. przekazywanie danych

Twoje dane będą przekazywane naszym partnerom (osobom trzecim) w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia lub przechowywania.

Możemy, w razie potrzeby i zgodnie z odpowiednią podstawą prawną, udostępniać Twoje dane osobowe dowolnej liczbie następujących kategorii osób trzecich:

  • Kuratorzy

.

  • Regulatorzy/władze podatkowe/rejestry korporacyjne
  • Zawodowi doradcy, z których korzystamy, tacy jak księgowi i prawnicy

.

  • Urzędy państwowe lub regulacyjne

.

  • Strony trzecie, które świadczą usługi takie jak: usługi przetwarzania dokumentów i tłumaczenia, dostawcy oprogramowania lub systemów IT, usługi wsparcia IT, dostawcy usług przechowywania dokumentów i informacji

.

  • Strony trzecie, które są zaangażowane w trakcie prowadzenia Twojej sprawy, takie jak: adwokaci, mediatorzy, banki i inni dostawcy płatności, sąd, doradcy podatkowi lub eksperci od wyceny

.

  • Dostawcy usług zewnętrznych, którzy pomagają nam w analizie danych klienta, tacy jak Google Analytics

.

  • Dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, którzy dostarczają nasze kampanie marketingowe lub dokumenty związane ze sprawą klienta

.

My i nasi Dostawcy Usług możemy przetwarzać Twoje dane w następujących krajach: – Szwajcaria & UE/EOG – Kosowo – USA W przypadku przekazywania danych do krajów, które nie zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie z listami krajów opublikowanymi przez Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji, zabezpieczamy Twoje dane poprzez stosowanie standardowych zobowiązań umownych, które zapewniają odpowiednią ochronę danych. Jeśli przekażesz nam dane osobowe lub firmowe z własnej woli, nie będziemy wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać tych danych poza zakresem dozwolonym przez prawo lub określonym przez Ciebie w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy i gdy ci usługodawcy zgodzą się na odpowiednie postanowienia dotyczące poufności i należytej staranności.

5. Ujawnianie danych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne: – aby spełnić obowiązek prawny (tj. jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych, takich jak sąd lub agencja rządowa); – aby chronić bezpieczeństwo naszych Usług i bronić naszych praw lub własności; – aby zapobiec lub zbadać możliwe niewłaściwe postępowanie w związku z nami; – aby chronić się przed odpowiedzialnością prawną.

6. bezpieczeństwo danych

Będziemy dbać o bezpieczeństwo Twoich danych i dlatego podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić je przed utratą, dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Nasi pracownicy i partnerzy umowni, którzy mają dostęp do Twoich danych, są zobowiązani umową do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Zalecamy, abyś korzystał z oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej i innych podobnych programów w celu ochrony swojego systemu. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem danych, postępujemy zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą, aby jak najszybciej zareagować na taki incydent i powiadomić Cię o tym.

7. Prawa do ochrony danych

Na podstawie szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE przysługują Ci poniższe prawa do ochrony danych. W każdej chwili możesz zażądać informacji o swoich danych przechowywanych przez nas. W tym celu prosimy o wysłanie e-maila z prośbą o udzielenie informacji na poniższy adres. W każdej chwili masz możliwość zażądania usunięcia lub poprawienia swoich danych. Oczywiście w każdej chwili masz również prawo do odwołania zgody, której udzieliłeś na wykorzystanie lub przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu przez Ciebie zgody nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celach, na które pierwotnie wyraziłeś zgodę, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania. W tym celu prosimy Cię o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres privacy@dua.com. Aby przestać otrzymywać od nas wiadomości e-mail, kliknij na link „zrezygnuj z subskrypcji” w otrzymanym e-mailu. Przechowywane dane zostaną przez nas usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji określonego celu. W odniesieniu do usuwania danych należy zauważyć, że podlegamy pewnym zobowiązaniom prawnym, które przewidują obowiązek przechowywania pewnych danych. Musimy przestrzegać tego obowiązku. Jeśli zażyczysz sobie usunięcia danych podlegających prawnemu obowiązkowi zatrzymywania, zostaną one zablokowane w naszym systemie i wykorzystane jedynie w celu wypełnienia prawnego obowiązku zatrzymywania danych. Po upływie ustawowego okresu przechowywania, Twoje żądanie usunięcia danych zostanie spełnione. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe innemu administratorowi danych w powszechnie stosowanym formacie, takim jak Excel, jeśli są to dane, które nam przekazałeś i jeśli przetwarzamy je na podstawie prawnej Twojej zgody lub w celu wykonania naszych zobowiązań umownych. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo ochrony danych. Właściwym organem ochrony danych w Szwajcarii jest Federalny Komisarz Ochrony Danych i Informacji (www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). Jeśli korzystasz z naszych usług w UE, możesz dochodzić tego prawa na przykład przed organem nadzorczym w państwie członkowskim, w którym znajduje się Twoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

8. Hosting strony internetowej i aplikacji

Strona internetowa dua AG jest hostowana w Szwajcarii (Hostpoint). Nasza aplikacja „dua.com” jest hostowana w Irlandii przez Amazon Web Services (AWS). Klient jest świadomy, że w przypadku różnych aplikacji oferowanych przez dua AG lub wymaganych do świadczenia usług, dane mogą być przetwarzane lub przechowywane na serwerach na terytorium Unii Europejskiej (UE) i Kosowa.

9. Pliki cookie

Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

10. Wtyczki

10.1. Wtyczki Facebooka

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj: – http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Kiedy odwiedzasz nasze strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Twojej przeglądarki i przez nią integrowana ze stroną internetową. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę wraz ze swoim adresem IP, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym Twój adres IP) są przekazywane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Informacje o Twojej interakcji są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym z Facebooka. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku oraz projektowania stron na Facebooku w celu zaspokojenia potrzeb rynku. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem – https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoje wizyty na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku przed skorzystaniem z naszej strony.

10.2. Twitter

Na naszej stronie internetowej znajdują się zintegrowane wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wtyczki Twittera (przycisk Tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Omówienie przycisku Tweet można znaleźć na stronie https://dev.twitter.com/. Kiedy wchodzisz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Twittera. W ten sposób Twitter otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz „przycisk Tweet”, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera. Jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł śledzić Twoje wizyty na naszej stronie, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.

10.3. LinkedIn

Na naszych stronach internetowych zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn należącej do LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku „Poleć” na naszej stronie. Gdy odwiedzasz nasze strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę, wykorzystując Twój adres IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn „Recommend-Button” będąc zalogowanym na swoim koncie LinkedIn, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem na LinkedIn. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), a także Twoje prawa i możliwości ustawień znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn. Uwagi te można znaleźć pod adresem: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10.4. YouTube

Nasze strony internetowe zawierają co najmniej jedną wtyczkę z serwisu YouTube, należącego do Google Inc. z siedzibą pod adresem LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Gdy tylko odwiedzisz stronę naszej witryny wyposażoną we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, którą konkretnie stronę naszej witryny odwiedziłeś. Ponadto, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz zrezygnować z tej możliwości przypisania, jeśli wcześniej wylogujesz się ze swojego konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania informacji przez YouTube, zapoznaj się z ich polityką prywatności na stronie http://www.youtube.com/t/privacy.

10.5. Instagram

Na naszych stronach internetowych używamy tzw. wtyczek społecznościowych z serwisu Instagram, który jest obsługiwany przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w formie „Instagram Camera”. Kiedy wchodzisz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Integracja ta informuje Instagram, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Instagramie. Informacje te (w tym Twój adres IP) są przekazywane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Instagrama w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może natychmiast powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Instagramie. Gdy wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Instagrama i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na Twoim koncie na Instagramie i wyświetlane Twoim kontaktom. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Instagram, a także o Twoich prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacji o ochronie danych osobowych w Instagramie: https://help.instagram.com/155833707900388/ Jeśli nie chcesz, aby Instagram łączył informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio z Twoim kontem na Instagramie, musisz wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Instagrama, korzystając z dodatków do przeglądarki, np. blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

10.6. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie (typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, URL odsyłający poprzednio odwiedzanej strony, adres IP, czas żądania serwera) o Twoim korzystaniu z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie, Twój adres IP zostanie przed tym skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o Tobie danych w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu. Więcej informacji na temat wykorzystywanej usługi analizy internetowej można znaleźć na stronie Google Analytics. Instrukcje, jak zapobiec przetwarzaniu Twoich danych przez usługę analizy internetowej, znajdziesz pod adresem: – http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

10.7. Google Webfonts

Czcionki Google (http://www.google.com/webfonts/) są używane w celu poprawy wizualnej prezentacji różnych informacji na tej stronie. Po wywołaniu strony czcionki internetowe są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby można je było wykorzystać do wyświetlenia. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp do nich, tekst jest wyświetlany czcionką standardową. Po wywołaniu strony odwiedzający witrynę nie otrzymuje żadnych plików cookie. Dane przesyłane w związku z wyświetlaniem strony są wysyłane do domen związanych z zasobami, takich jak fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com. Nie są one powiązane z danymi, które mogą być gromadzone lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z uwierzytelnionych usług Google, takich jak Gmail. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by czcionki nie były ładowane z serwerów Google (np. instalując dodatki takie jak NoScript lub Ghostery dla Firefoksa). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub jeśli uniemożliwisz dostęp do serwerów Google, tekst będzie wyświetlany czcionką domyślną systemu. Informacje o polityce prywatności Google Web Fonts można znaleźć na stronie – https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Ogólne informacje o ochronie danych można znaleźć w Centrum Prywatności Google pod adresem: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/.

11. Zmiany i ważność

Zmiany w niniejszej polityce prywatności będą publikowane na tej stronie. W ten sposób możesz w każdej chwili dowiedzieć się, jakie dane przechowujemy, jak je zbieramy i wykorzystujemy. Tutaj możesz zapisać i/lub wydrukować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Zmiany w naszej polityce prywatności

Jeśli będziemy musieli dostosować oświadczenie o ochronie danych z powodu dostosowania usług lub z powodu nowych wymagań, obowiązywać będzie najnowsza dostępna wersja. Nasza grupa firm działa w Szwajcarii, jak również na obszarze UE-EOG i Kosowa. Podane tu informacje odnoszą się do podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych z jednoczesnym uwzględnieniem szwajcarskiej ustawy o ochronie danych. W przypadku konieczności wprowadzenia odstępstw lub uzupełnień w tym zakresie, zostaną one uwzględnione w przedstawionych tu informacjach.