Qysh Me nga dua.com - Qysh me fshi një backup të ruajtur në iCloud? 

Qysh me fshi një backup të ruajtur në iCloud?

| Apple | 03 August 2017 | 13:19

Nëse vëreni se hapësira juaj në iCloud është shumë e mbushur nga backupet që keni krijuar, atëherë mund të lironi hapësirë në këtë mënyrë:
1.Së pari hapet aplikacioni Settings.
2.Pastaj klikohet në iCloud>Storage&Backup>Manage Storage.
3.Zgjedhni pajisjen tuaj dhe gjeni opcionin Delete Backup, dhe konfirmoni.

Image

 

dua