Qysh me kriju Jailbreak për iOS10? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me kriju Jailbreak për iOS10?

| Apple | 07 July 2017 | 20:29

1.Për të aktivizuar Jailbreak për iOS10 së pari lidhet pajisja me iTunes, në të cilin krijohet një backup.

2.Deaktivizoni kodin për cbllokimin e pajisjes.

3.Hapet Cydia ipactor https://yalu.qwertyoruiop.com/

4.Pasi Cydia impactor kërkon adresen, shënoni Apple ID për tu kyqur.

5.Pasi të instalohet do të shfaqet ikona Springboard.

Para se ta hapni atë duhet të konfiguroni profilin e ri me emrin yalu102 Settings.

6.Kthehuni në Home dhe hapni aplikacionin yalu102 dhe klikoni GO.

7.Rrjedhimisht, pajisja juaj do të ristartohet, dhe ikona e Cydia do të shfaqet në pajisjen tuaj.

Image

 

dua