Qysh me kontaktu AKP-në? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me kontaktu AKP-në?

Qysh Me Qysh Me | Artikuj te sponzorizuar | 16 August 2016 | 17:42

Për qasje në dokumentet publike kontaktoni:

Znj. Arta Gosalci Dedi
Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun
Person Kontaktues për Qasje në Dokumente Publike 

Tel: +381 (0) 38 500 400 lok. 1110 apo  E-mail: arta.gosalci@pak-ks.org ose info@pak-ks.org 


Selia Qendrore e AKP-së
Rr. Agim Ramadani Nr. 23,
(ish Rr. Ilir Konushevci Nr.8),
10 000 Prishtinë, Kosovë,
Tel: +381 (0) 38 500 400; Fax: +381 (0) 38 248 076
E-mail: info@pak-ks.org

Zyra Rajonale Prishtinë:
Përsoni kontaktues: z. Ardian Berisha - Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Rexhep Mala Nr. 2,
10000 Prishtinë, Kosova
(afër Ambasadës Sllovene) 

Zyra Rajonale Pejë:
Përsoni kontaktues: znj. Ardita Lokaj - Kryesuese e Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Papa Klimenti XI Albani, Ndërtesa Onix kati i I,
30000 Pejë, Kosova
(afër stacionit të trenit)

Zyra Rajonale Prizren:
Përsoni kontaktues: z. Nexhat Elshani - Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Pushkatarëve Nr. 9, Prizren
(në Shadërvan)

Zyra Rajonale Mitrovicë:
Përsoni kontaktues: z. Muhamedin Hetemi - Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr: Mbretëresha Teutë, Mitrovicë
(afër Palestës sportive)

Zyra Rajonale Gjilan:
Përsoni kontaktues: z. Zeqirja Morina – Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Rruga e Industries (ish Rruga e Bujanovcit),
60000 Gjilan, Kosova
(Fabrika e Baterive IBG)

dua