Qysh Me nga dua.com - Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinen tuaj? 

Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinen tuaj?

Qysh Me Qysh Me | Auto | 28 September 2011 | 16:26

Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin e akcizës, i cili ka filluar të implementohet nga data 1 Korrik 2011.

qysh me zhdoganu makinen

 

 

 

 

 

Kurse normat e takses Doganore (10%) dhe TVSH-së (16%) mbesin të njejta dhe aplikohen në vlerën e automjetit. Vlera e automjetit (përveç atyre të reja) përcaktohet nga Dogana e Kosovës përmes katalogëve ndërkombëtar mbi autorizimin dhe vlerat e automjeteve. Shembull: Automjeti 12 vjet i vjetër që ka madhësi të motorit deri në 2000cc, i vlerësuar me 2500 euro vlerë kalkulohet si në vijim: 2500 x 10% = 250 (taksa doganore) +1000 (akciza) + (2500+250+1000) x 16% = 600 (TVSH-ja) -------------------------------------------------------- Totali i zhdoganimit = 1850 Euro
dua