Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinen tuaj? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinen tuaj?

Qysh Me Qysh Me | Auto | 20 April 2020 | 10:00

Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin e akcizës, i cili u implementua nga data 1 Korrik e vitit  2011 dhe është ende i vlefshëm edhe sot.

Kurse normat e takses Doganore (10%) dhe TVSH-së (16%) mbesin të njejta dhe aplikohen në vlerën e automjetit. 
Vlera e automjetit (përveç atyre të reja) përcaktohet nga Dogana e Kosovës përmes katalogëve ndërkombëtar mbi autorizimin dhe vlerat e automjeteve. 

Shembull: Automjeti 12 vjet i vjetër që ka madhësi të motorit deri në 2000cc, i vlerësuar me 2500 euro vlerë kalkulohet si në vijim: 2500 x 10% = 250 (taksa doganore) +1000 (akciza) + (2500+250+1000) x 16% = 600 (TVSH-ja) -------------------------------------------------------- Totali i zhdoganimit = 1850 Euro

dua