Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinën tuaj? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me ditë sa kushton zhdoganimi për makinën tuaj?

| Auto | 23 June 2017 | 03:24

Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin e akcizës, i cili ka filluar të implementohet nga data 1 Korrik 2011.

Kurse normat e takses Doganore (10%) dhe TVSH-së (16%) mbesin të njejta dhe aplikohen në vlerën e automjetit. Vlera e automjetit (përveç atyre të reja) përcaktohet nga Dogana e Kosovës përmes katalogëve ndërkombëtar mbi autorizimin dhe vlerat e automjeteve.

Shembull:

Automjeti 12 vjet i vjetër që ka madhësi të motorit deri në 2000cc, i vlerësuar me 2500 euro vlerë kalkulohet si në vijim:

2500 x 10% = 250 (taksa doganore)

+1000 (akciza)

+ (2500+250+1000) x 18% = 675 (TVSH-ja)

——————————————————–

Totali i zhdoganimit = 1925 Euro

dua