Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me i afatizu paratë sigurtë dhe me interes të volitshëm?

Qysh Me Qysh Me | Biznese | 30 July 2015 | 11:33
Hapi 1 Hape llogarinë në Raiffeisen Bank dhe futi paratë në të. Për shumat mbi 10,000 Euro të deklarohet prejardhja) 1 Hapi 2 Nënshkruaj kontratën për tregtim me letra me vlerë në cilëndo filiale. 2 Hapi 3 Zgjidh një afat të përshtatshëm ngo bonot e thesarit të Republikës së Kosovës. T-Bills_432173 Hapi 4 Jep urdhërin për blerje të bonos përmes telefonit apo e-mailit. 4 Sygjerim: Prit deri sa të vjen data e skadimit dhe mjetet e tua bashkë me interes të kthehen në llogari. Këto letra me vlerë nuk i nënshtrohen ndryshimit të vlerës dhe interesi është i fiksuar. Por, si çdo investim, edhe investimi në letra me vlerë përmban rreziqe të caktuara, për shkak se nuk mund të parashikohet me saktësi performanca e ardhshme. Ne ju rekomandojmë që të caktoni një takim me këshilltarin financiar në bankën Raiffeisen për t'ju informuar me gjerësisht mbi mundësitë dhe rreziqet e investimit në letrat me vlerë. 
dua