Çka është ruteri?

nga Argjenda Selmani

Ruteri eshte nje paisje e cila i percjelle paketat me te dhena pergjate rrjetave. Ruteri eshte i lidhur ne te pakten dy rrjeta te ndryshme dhe jane paisje kritike qe e mbajne qarkullimin e te dhenave nga LAN ne WAN. Kur te dhenat dergohen nga nje rrjete ne tjetren paketat gjithesesi se do te kalojne permes ruterit i cili edhe u tregon rrugen paketave.

Kete pune ruteri e kryen duke kontrolluar IP-ne e destinacionit ne header te cdo pakete dhe duke ju referuar tabeles ku ruhen rutat, e zgjedh rrugen me te mire per t’i percjellur paketat. Interneti vetvetiu eshte eshte nje rrjete globale qe lidhe miliona rrjeta me te vogla andaj rendesia e ruterit eshte shume e madhe.

Jo te gjithe ruterat jane te njejte pasi qe secili varet nga puna qe e kryen dhe dallojne nga lloji i rrjetes ne rrjete. Ju mund te shihni ndonje paisje dhe te mos kuptoni qe eshte ruter. Cka e definon ruterin nuk eshte forma, ngjyra, madhesia apo prodhuesi, por eshte funksioni i rutimit te paketave ndermjet kompjutereve. Modemi kabllor i cili ruton te dhena ne mes jush dhe furnizuesit tuaj te internetit mund te konsiderohet ruter.