Qysh me apliku për ndërrim të leternjoftim të UNMIK-ut në leternjoftim te Kosoves? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me apliku për ndërrim të leternjoftim të UNMIK-ut në leternjoftim te Kosoves?

Qysh Me Qysh Me | Dokumente | 20 March 2011 | 07:09

Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimi i UNMIK-ut.
  • Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net

dua