Qysh Me nga dua.com - Qysh me apliku për pasaportë nëse jeni mbi moshen 16 vjecare? 

Qysh me apliku për pasaportë nëse jeni mbi moshen 16 vjecare?

Pasi të keni blerë biletën është koha që të mbledhni gjërat esenciale që ju nevojiten si pasaporta dhe dokumenta të tjera.

Qysh Me Qysh Me | Dokumente | 18 March 2011 | 06:34

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  • Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  • Dëshminë për pagesën e pasaportës.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/

dua