Qysh me i eduku fëmijët? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me i eduku fëmijët?

Qysh Me Qysh Me | Familja | 29 November 2016 | 21:35
Fëmijët e kuptojnë rëndësinë e respektit nëse shohin respekt dhe mirësjellje në shtëpi dhe në mjedisin ku jetojnë. 1.Kontrolloni librat që lexojnë dhe programet televizive të cilat ndjekin. Fëmija juaj është i pasjellshëm, përdor fjalë të papërshtatshme, nuk di si të sillet dhe nuk ia ka idenë e respektit?Televizioni ndikon në formimin e karakterit të fëmijëve. 2.Sjellja dhe mënyra e të folurit e nënës-babait dhe pjesëtarëve të familjes luan një rol të rëndësishëm në edukimin e tyre. 3.Fjalët fyese dhe ofenduese të përdorura nga nëna apo babai gjatë diskutimit me njëri-tjetrin ndikojnë negativisht tek fëmijët. Edhe pse prindi nuk e kupton , në atë cast fëmija ndikohet jashtë mase nga ata fjalë. Fillon të sillet në të njëjtën mënyrë edhe me moshatarët e tij. 4.Nëse dëshironi që fëmija juaj të jetë i edukuar atëherë silluni seriozisht përsa i përket çështjeve serioze. Ky seriozitet duhet të ruhet që nga fillimi deri në fund të fjalës pa i hapur rrugë talljeve. Sa më serioz të jetë prindi në shpjegimin e çështjes aq më tepër do ta vlerësojë fëmija. me seriozitet nuk nënkuptohet përdorimi i dhunës por kuptohet vendosmëria dhe siguria në fjalët e thëna. sjellja
dua