Qysh mund të blini shumë sigurt në internet? [Video] - Qysh Me nga dua.com 

Qysh mund të blini shumë sigurt në internet? [Video]

Qysh Me Qysh Me | Internet | 17 August 2016 | 14:30
Blerja online është në rritje e sipër, ndërsa ky trend e ka prekur edhe blerësin në vendin tonë. Andaj edhe shumë e rëndësishme se cila kartelë përdoret për të blerë produkte online. Mundësitë që ofrohen sot përmes blerjeve në internet me kartelat e Bankës ProCredit janë të jashtëzakonshme. Ju mund të blini anekënd botës produkte të ndryshme madje shpesh ndodh që shitësi ju sjellë produktet deri në shtëpitë tuaja pa ndonjë kosto të transportit. Për blerje të sigurta, Banka ProCredit ju sugjeron të merrni shërbimin 3D Secure, ky shërbim aktivizohet edhe në bankomat dhe i bën transaksionet në internet shumë të sigurta duke vërtetuar origjinalitetin e bankës gjatë blerjeve online. Klientët shumë lehtë mund të ndalojnë tek një Zonë 24/7 edhe të pajisen me shërbimin 3D secure. Klikoni Zonat 24/7 për lokacionet më të afërta. Shikoni videon udhëzuese si ta merrni shërbimin 3D secure në bankomat:
dua