Qysh me fitu minuta në IPKO për festën e Pavarësisë? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me fitu minuta në IPKO për festën e Pavarësisë?

| IPKO | 16 February 2018 | 17:07

Për 10 vjetorin e pavarësisë, IPKO dhuron minuta falas për thirrjet që pranohen nga jashtë Kosovës përmes kodit të ri +383.

Për çdo minutë të pranuar ndërkombëtare, përdoruesit e telefonisë IPKO, fitojnë 3 minuta falas, të cilat mund t’i përdorin brenda rrjetit.

Minutat mund të fitohen, vetëm nëse thirrja ndërkombëtare bëhet duke përdorur kodin e ri shtetëror +383.

Aktivizimi i shërbimit bëhët duke thirr *150# dhe është pa pagesë

Gjendja e llogarisë kontrollohet duke thirr *123*2#

1.Si bëhët aktivizimi i shërbimit?

Aktivizimi i shërbimit bëhët duke thirr *150#

2.Sa kushton aktivizimi i shërbimit?

Aktivizimi i shërbimit është pa pagesë.

3.Sa është validiteti i tij?

Validiteti i shërbimit është 1 vit.

4.Sa është validitetii ofertës?

Oferta është pa afat të caktuar.

5.Çka përfitoj nga ky shërbim?

Për çdo minutë që pranon nga thirrjet jashtë vendit fiton 3 minuta bonus brenda rrjetit të IPKO-së.

6.Përveç aktivizimit të shërbimit, a ka ndonjë kusht tjeter për të plotësuar për të fituar minuta bonus ?

Po, përveç aktivizimit që duhet të bëhët, paraprakisht thirrjen që e pranoni  nga jashtë vendit duhet gjithsesi të realizohet duke thirr nëpërmjet kodit të ri shtetërore +383. Në qoftë se thirrja është bërë nëpermjet kodit +386 atëhere nuk mund të pranoni minuta bonus.

7.Ku mund t’i shpenzoj/shfrytezoj minutat bonus të cilët i fitoj?

Minutat bonus mund t’I shpenzoni vetëm brenda rrjetit të IPKO-së, në mobil dhe fiks.

8.Sa kan validitet minutat bonus të fituara?

Validiteti i minutave bonus është 30 ditë nga momenti i pranimit të tyre.

9.Kam pranuar një thirrje ndërkombëtare në kohëzgjatje prej 1.35 minuta, sa minuta bonus fitoj?

3 minuta bonus brenda rrjetit të IPKO-së fitohen për çdo 1 minutë të plotë nga thirrja ndërkombëtare. Pra, në këtë rast fitoni 3 minuta gjithsej.

10.Kam realizuar një thirrje brenda rrjetit të IPKO-së në kohëzgjatje 1.35 minuta duke shfrytëzuar minutat bonus të fituara nga thirrjet ndërkombëtare, sa minuta bonus kam shpenzuar?

Në këtë rast nga minutat tuaja bonus të fituara nga thirrjet ndërkombëtare, keni shpenzuar 2 minuta.

11.Si mund të kontrolloj gjendjën e llogarisë dhe validitetin e minutave bonus?

Duke thirr kodin *123*2#

12.Si mund ta anuloj këtë shërbim?

Nuk mund ta anuloni këtë shërbim.

13.Çfarë ndodhë me minutat bonus të fituara nëse nuk arrij t’i shfrytëzoj brenda validitetit?

Në këtë rast, këto minuta bonus do të humbën.

Image

 

dua