Qysh me hap llogari në iCloud? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me hap llogari në iCloud?

Qysh Me Qysh Me | Kompjuter | 05 April 2020 | 11:20

1. Hapi i parë është hapja e aplikacionit Settings. icloud 1

2. Klikoni në Mail, Contacts, Calendars. icloud 2

3. Klikoni në Add Account. icloud 3

4. Klikoni në iCloud. icloud 4

\5. Klikoni në Create a new apple ID. icloud 5

6. Plotësoni të dhënat që ju kërkohen. icloud 6

7. Zgjidhni në Get a free iCloud email address. icloud 7

8. Klikoni në Agree në fund. icloud 8

dua