Qysh me pagu online faturën për tatim në pronë? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me pagu online faturën për tatim në pronë?

Qysh Me Qysh Me | Komuna e Prishtines | 01 December 2016 | 15:02
Me shërbimin të ri elektronik, ju mund të shtypni faturën tuaj të tatimit në pronë nga shtëpia. Hapi 1 Vizitoni www.tatimineprone-rks.org Hapi 2 Klikoni shtyp faturën screen-shot-2016-12-01-at-3-57-38-pm Hapi 3 Shkruani numrin tuaj personal, emrin dhe mbiemrin si dhe tekstin e sigurisë të treguar në ekran. screen-shot-2016-12-01-at-3-58-30-pm Hapi 4 Përcillni procedurat e e-banking të bankës suaj. Për të kryer pagesën, ju duhet kodi i UNIREF-it dhe llogaria bankare e komunës së Prishtinës. screen-shot-2016-12-01-at-4-06-56-pm Vërejtje Nëse keni ndonjë problem me përdorimin e këtij shërbimi, ju lutem kontaktoni zyrën tuaj komunale të tatimit në pronë për t'u siguruar që numri juaj personal është i regjistruar në mënyrë të saktë në regjistrin e tatimit në pronë.
dua