Qysh Me - Kërko - Qysh me Apliku per leternjoftim te republikes se Kosoves? 
Kyçu

Qysh me Apliku per leternjoftim te republikes se Kosoves?

Enver H. Enver H. | Ligjore | 18 March 2014 | 23:50

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
Certifikata e vendbanimit.
Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Komentet

Të Ngjajshme

dua