Qysh Me Apliku Per Nderrim te Leternjoftim te UNMIK-ut ne Leternjoftim te Kosoves? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku Per Nderrim te Leternjoftim te UNMIK-ut ne Leternjoftim te Kosoves?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 09:08
Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente:
  1. Letërnjoftimi i UNMIK-ut.
  2. Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  3. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx
dua