Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 14:02
Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:  
  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja).
  2. Pasaportën.
  3. Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  4. Dëshminë për pagesën.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx
dua