Qysh Me Apliku Per Pasaporte mbi Moshen 16 vjecare? x - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku Per Pasaporte mbi Moshen 16 vjecare? x

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 13:52
Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  2. Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  3. Dëshminë për pagesën e pasaportës.
  Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx
dua