Qysh Me i Plotesu Kriteret per Patent Shofer per Here te Pare? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me i Plotesu Kriteret per Patent Shofer per Here te Pare?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 14:07
Kriteri i moshës për pajisje me patentë shofer për herë të parë    
 1. T'i ketë mbushur 14 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë M;
 2. T'i ketë mbushur 16 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A1 dhe T;
 3. T'i ketë mbushur 18 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, B1, B dhe C1;
 4. T'i ketë mbushur 19 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë B+E, C dhe C1+E;
 5. T'i ketë mbushur 20 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë C+E;
 6. T'i ketë mbushur 21 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, D1, D1+E, D dhe D+E;
  Të dhënat në patentë shofer duhet të jenë të njëjta si në letërnjoftim:
 1. Mbiemri
 2. Emri
 3. Data dhe Vendi i lindjes
 4. Numri personal
 5. Fotografia
  Nëse këto të dhëna nuk përputhen me ato të letërnjoftimit, qytetari është i obliguar të ndërrojë patentë shoferin në pajtim me të dhënat e letërnjoftimit. Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/PatenteShoferi.aspx
dua