Qysh Me - Kërko - Media dhe komunikim
Kyçu

Për çfarë shërben KËNDI INFORMUES në Zonën 24/7?

Në Zonat 24/7 të Bankës ProCredit, përveç tjerave gjendet edhe një pajisja e quajtur “këndi informues” të cilin klientët mund ta përdorin 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Këndi informues ju ofron klientëve qasje të drejtpërdrejt në shërbimin e-Banking, në çmimoren zyrtare të bankës, në faqen e internetit dhe videot udhëzuese të cilat shpjegojnë në detaje si të realizohen transaksionet bankare. Nëse klientët hasin në ndonjë pyetje apo vështirësi gjatë kryerjes së shërbimeve, Zonat 24/7 janë të pajisura edhe me telefon ku në çdo kohë klientët mund të kontaktojnë qendrën e thirrjeve. Klikoni Zonat 24/7 për lokacionet më të afërta. Ndiq videon për të parë nga afër mundësit që ofrohen përmes kësaj pajisje:
dua