Mënyra të thjeshta për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në punë

nga Flogerta Driza

Masat e mëposhtme do t’ju ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së COVID-19 në vendin tuaj të punës, të mbroni klientët tuaj, kontraktorët dhe punonjësit. Punëdhënësit duhet të fillojnë t’i bëjnë këto gjëra tani, edhe nëse COVID-19 nuk ka arritur ende në komunitetet ku veprojnë.

  • Sipërfaqet (p.sh. tavolinat dhe tabelat) dhe objektet (p.sh. telefona, tastierë) duhet të fshihen rregullisht me dezinfektues 
  • Pse? Për shkak se ndotja në sipërfaqet e prekur nga punonjësit dhe klientët është një nga mënyrat kryesore të përhapjes së COVID-19.

Promovoni larjen e rregullt dhe të plotë të të punësuarve, kontraktuesve dhe klientëve 

  • Shpërndani dezinfektantët e duarve përreth vendit të punës. Sigurohuni që këto shpërndarës të rimbushen rregullisht
  •  Vendosni postera që promovojnë larjen korrekte të duarve
  • Pyesni autoritetin tuaj lokal të shëndetit publik për këto ose konsultohuni me www.WHO.int 
  • Kombinoni me masa të tjera të komunikimit, siç janë ofrimi i udhëzimeve nga zyrtarët e shëndetit dhe sigurisë, njoftime në mbledhje pune , dhe informacione në faqet intranet për të promovuar larjen e duarve 
  • Sigurohuni që stafi, kontraktorët dhe klientët të kenë qasje në vendet ku ata mund t’i lajnë duart me sapun dhe ujë – Pse? Sepse larja vret virusin në duart tuaja dhe parandalon përhapjen e COVID19.

Këshilloni punonjësit dhe kontraktorët të këshillohen për masat e udhëtimit kombëtar përpara se të shkoni në udhëtime biznesi

  • Informoni punonjësit, kontraktorët dhe klientët tuaj që nëse COVID-19 fillon të përhapet në komunitetin tuaj, dikush edhe thjesht me një kollë të butë ose temperaturë të ulët (37.3 C ose më shumë) duhet të qëndrojë në shtëpi. 

Duke ndjekur këto mënyra të thjeshta për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në punë, i jepni shansin vetes dhe punëtorëve tuaj të hiqni një problem më tepër.