Qysh me regullu një libër (fletore) që është dëmtuar nga lagështia? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me regullu një libër (fletore) që është dëmtuar nga lagështia?

dua