Qysh Me nga dua.com - Qysh me regullu një libër (fletore) që është dëmtuar nga lagështia? 

Qysh me regullu një libër (fletore) që është dëmtuar nga lagështia?

dua