Qysh me rikthy ngjyrën e bardhë të rrobave? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me rikthy ngjyrën e bardhë të rrobave?

dua