Qysh Me nga dua.com - Qysh me ndryshu stilin e shkrimit në Whatsapp? 

Qysh me ndryshu stilin e shkrimit në Whatsapp?

| Mobil & Telefoni | 05 February 2018 | 09:31

Versioni i fundit i WhatsApp i lëshuar në App Store, në përshkrimin e tij shkruan vetëm BugFixes, është zbuluar një risi e vogël.

Tani modifikohet lloji i shkrimit, mund të shkruani me shkronja të trasha, të pjerrëta ose të vijëzuara.

Për të shkruar me shkronja të trasha: shtoni simbolin (*) përpara dhe pas fjalisë. Për shembull: *tung*
Për të shkruar pjerrët: shtoni simbolin (_) përpara dhe pas fjalisë. Për shembull: _tung_
Për të shkruar me vijëzim: shtoni simbolin (~) përpara dhe pas fjalisë. Për shembull: ~tung~

Image

 

dua