Qysh me kriju shprehi të mira? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me kriju shprehi të mira?

Qysh Me Qysh Me | Personale | 04 January 2017 | 16:55
Krijimi i shprehive të reja e të mira mund të jetë sfidues, por arritja e rezultatit do ta bëj atë të vlefshëm. 1.Para se të filloni me punën për shprehi të mira, duhet të keni të vendosur qëllimin. 2.Pasi të keni identifikuar qëllimin për shpehinë e e ju duhet të konsideroni motivimin për të arritur deri të përmbushja e qëllimit. 3.Nëse dëshironi të arrini diqka të madhe, duhet të filloni me hapa të vegjël.
dua