Qysh me qenë student i suksesshëm? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me qenë student i suksesshëm?

Qysh Me Qysh Me | Personale | 27 December 2016 | 22:42
Koha në studime mund të jetë eksperiencë dërrmuese, duke pasur shumë gjëra për ti kryer e shumë pak kohë. 1.Secilën herë që mungoni në ligjërata, humbni mjaftë shumë në përmbajtjen e lëndës dhe në diskutime që kryhen gjatë asa ore. Disa profesorë llogarisin prezencën tuaj në notën finale, kështu që vetëm nëse keni diqka urgjente mungoni në ligjërata. 2.Sado që e keni memorien e zhvilluar nuk mund ti mbani mend të gjitha gjërat e rëndësishme që shpjegohen gjatë një ore. Merrni shënime, të cilat ju japin një bazë të mirë të gjërave që janë shpjeguar si dhe ju ndihmojnë kur mësoni për provime. 3.Participoni në klasë. Bëni pyetje profesorit për gjërat e paqarta, dhe përgjigjuni nëse ata bëjnë pyetje, duke kontribuar kështu në seksionin e diskutimeve. Duke qenë aktiv në klasë do të përfshiheni në materialin e mësuar, dhe do të kuptoni se qfarë kërkon profesori që ju të dini.
dua