Qysh me vendos numrat e Faqeve në Word Dokument? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me vendos numrat e Faqeve në Word Dokument?

Qysh Me Qysh Me | Programe | 12 April 2020 | 10:20

Nëse shkruani një dokument në Word me shumë faqe, me siguri dëshironi t'i vendosni numrat e  faqeve në ëenyre që ti keni të renditura në rregull.

Në vazhdim do t'ju tregojmë se si vendosen numrat e faqeve në Word 2007 ose 2010.

Vendosja e numrave të faqeve në Word 2007

Hapni dokumentin e Wordit dhe shkoni tek opsioni Insert, dhe zgjidhni Page Number. Prej këtu mund të zgjidhni formate të ndryshme të shfaqjes së numrave të faqeve.

3page

Në rastin tonë kemi marr shembullin e "Bold Numbers 1"

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/5page.png

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/6page.png

Nëse Shkoni te Print Priview do të shihni se si do të duken numrat kur të shtypet dokumenti

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/7page.png

Vendosja e numrave të faqeve në Word 2010

Procesi në Word 2010 është i njëjte sikur se në versionin 2007, vetëm se këtu ndryshon te Print Priview.

http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/sshot20100215203243.png https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/sshot20100215204542.png

dua