Si aktivizohet GPRS?

GPRS aktivizohet përmes njërës nga zgjedhjet e mëposhtme:

  • Regjistrimit online në www.valamobile.com/gprs;
  • Vizitës në Qendrën më të afërt të Kujdesit ndaj Konsumatorëve;
  • Thirrjes në 555 për përkrahje në Qendrën e Thirrjeve.

Kërkesa për aktivizimin e shërbimeve GPRS në rast të mbingarkesës mund të zgjasë deri në 48 orë. vala 4g

Si konfigurohet GPRS?

Klikoni në  “Si të konfigurohet GPRS” në www.valamobile.com/gprs. Gjeni llojin tuaj të telefonit mobil dhe ndiqni udhëzimet. A mund të shkëmbehen SMS ose të bëhen thirrje gjatë përdorimit të GPRS? Po, përveç gjatë shkarkimit.

Çka është Internet – GPRS?

General Packet Radio Service (GPRS) është shërbim i teknologjisë valore në telefoninë mobile i cili u ofrohet shfrytëzuesve të rrjetit GSM. Ka shpejtësi mesatare prej 56 deri 115 kbps dhe lidhje të vazhdueshme në internet, duke përdorur kanalet e rrjetit GSM.

Çka mund të përfitoni nga GPRS?

  • Qasje në internet përmes telefonit mobil në çdo kohë dhe kudo që të jeni;
  • Shfletimin e faqeve të ndryshme në internet;
  • Shkëmbimin e postës elektronike;
  • Bisedë përmes internetit;
  • Transfer të të dhënave;
  • Përdorimin e shërbimeve zbavitëse dhe aplikacioneve tjera.

A funksionon  GPRS në të gjitha llojet e telefonave mobilë?

GPRS mund të përdoret nga të gjithë telefonët mobil që e përkrahin këtë teknologji.   Ku mund të gjenden informata shtesë për GPRS? Për informata shtesë vizitoni website-in tonë në: www.valamobile.com/gprs ose thirrni 555 (falas) në Qendrën e Kujdesit për Konsumatorë.

banner