Qysh me apliku për kredi personale në Raiffeisen Bank?

nga Argjenda Selmani

Ju mund të merrni Kredi personale edhe nëse e merrni rrogën përmes ndonjë banke tjetër.   

Për të aplikuar për kredi personale, duhet që:

– Të jeni banor i Kosovës  – Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënesi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen. Kushtet e kredisë: – Shuma minimale e kredisë është 1000€ ndërsa maksimale është 20,000€. (për klientët Premium shuma maksimale është 25,000€) – Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në 120 muaj (10 vite). Dokumentet e nevojshme:  – Dokument personal identifikimi  – Kontrata e punës  – Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni) Kolaterali:  – Ndalesa administrative mbi pagën – Bashkëhuamarrës / garantues – Pasuria e tundshme Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

cash_management_376590