Qysh me apliku për nderrimin e të dhenave në Leternjoftim?

nga Argjenda Selmani

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimi. [Leternjoftimi Foto]
  • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
  • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
  • Flet pagesën prej 10 euro.
Vërejtje:

Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx