Qysh me apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec?

nga Argjenda Selmani

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja).
  • Pasaportën.
  • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  • Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/

Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec?

nga Argjenda Selmani

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:  

  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja).
  2. Pasaportën.
  3. Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  4. Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx