Qysh me apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat mbi 16 vjec?

nga Argjenda Selmani

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja).
  • Pasaportën.
  • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
  • Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/