Qysh me apliku për pasaportë nëse jeni mbi moshen 16 vjecare?

nga Flogerta Driza

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  • Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
  • Dëshminë për pagesën e pasaportës.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/