Qysh me apliku për punë jashtë shtetit?

nga Argjenda Selmani

world Hapi 1: Hulumtoni shtetet në të cilat dëshironi të punoni.

Hapi 2: Kontaktojeni amabasadën e vendit në të cilin dëshironi të aplikoni. Pyesni se cilat kushte duhet përmbushur për të punuar atje.

Hapi 3: Aplikoni për Pasaportë dhe Visa.

Hapi 4: Përgatituni për të kaluar lejen e sigurisë, dhe të përmbushni kushtet e duhura.

Hapi 5: Kërkoni punë në faqet e internetit, në shtetin ku dëshironi të punoni.

Hapi 6: Mësoni gjuhën e vendit në të cilin dëshironi të shkoni.

Hapi 7: Kërkoni për punë ndërkombëtare në faqet e internetit.

Hapi 8: Përpiquni të gjeni ndonjë punë, e cila është jashtë shtetit, por që ka të bëjë me shtetin tuaj, kështu që edhe gjuha do të iu përshtatet.