Qysh me bo screenshot në laptop?

nga Argjenda Selmani

Long-Island-Laptop-Repair Hapi 1: Shkoni tek faqja të cilën dëshironi ta bëni screenshot, dhe klikoni tastin "Fn" pastaj "Print scr" ose "Print sc" si në foton në vijim: FB68EJMHAWSMF4X.LARGE_ Hapi 2: Hapeni "Paint" dhe tek menyja kryesore zgjedhni opcionin "Edit" e pastaj nën opcionin "Paste". Hapi 3: Zgjedhni opcionin "File" pastaj nënopcionin "Save ose Save as" për ta ruajtur foton.