Qysh me ditë se a po të përgjohet telefoni?

nga Argjenda Selmani

Supozohet se nuk është shumë e vështirë që të përgjohet telefoni mobil. Disa nga indikatorët më të suksesshëm dhe te lehtë për zbulimin se a po përgjohet telefoni juaj ështe përmes Baterisë së telefonit dhe tjetra e pakos së internetit në telefonin tuaj.

Nëse e keni më të lehtë mund ta kontrolloni baterinë e telefonit tuaj gjatë kohës kur ju nuk e përdorni atë, nëse bateria është e nxehtë, kjo do të thotë se telefoni juaj po përdorët nga dikush tjetër ndërkohë. Të keni parasysh se bateria është e nxehtë kur telefoni është në përdorim ose pas rimbushjes së baterise. Gjithashtu, ku telefoni juaj është “i infektuar”, pas përfundimit të bisedës ju mund të dëgjoni zëra edhe disa sekonda pas mbylljes së telefonatës.

Kur drita e ekranit të telefonit tuaj ndizet pa e komanduar, kjo do të thotë se dikush po punon apo po realizon transferim të dhënash. Apo ju mundë të kontrolloni edhe pakon tuaj të internetit ku mund te shikoni se a ka ndonjë transfer të të dhënave tuaja ne internet. A ju ndodhë që ju të ndëgjoni zëra tjerë pasi të mbyllet lidhja telefonike apo të ndezet vetvetiu drita e telefonit?