Qysh me e kursy baterinë në iPhone?

nga Argjenda Selmani

Sa më shumë që krijohen verzionet e reja, shpejtësia e procesoëve grafikë të iPhonëve rritet, duke shkaktuar kështu shpenzimin më të madh të baterisë. Nga lista e funksioneve në iPhone, mund të deaktivizohet një pjesë e efekteve grafike në këtë mënyrë:

Klikojmë në Settings>General>Accessibility>Reduce Motion.

Pas kësaj hapet dritarja në të cilin menaxhoni efektet grafike të programit Message. Pasi kryhen këto hapa, efektet grafike me lëvizje tre dimensionale deaktivizohen. Dhe, supozohet që bateria do të zgjasë 30% të kohës më shumë.