Qysh me fshi një backup të ruajtur në iCloud?

nga Argjenda Selmani

Nëse vëreni se hapësira juaj në iCloud është shumë e mbushur nga backupet që keni krijuar, atëherë mund të lironi hapësirë në këtë mënyrë:

1.Së pari hapet aplikacioni Settings.
2.Pastaj klikohet në iCloud>Storage&Backup>Manage Storage.
3.Zgjedhni pajisjen tuaj dhe gjeni opcionin Delete Backup, dhe konfirmoni.

Image