Qysh me gjetë numrin e dikujt që ju thërret me numër privat?

nga Flogerta Driza

Si me me gjetë numrin e dikujt që ju merr me numër privat? Zakonisht njerëzit pranojnë thirrje që kanë të bëjnë me shaka apo thirrjet që shkaktojnë telashe. Kur ju cingërron telefoni dhe ju e shihni se numri është privat, ka disa mënyra për të gjetur se cili numri është.

E dini se ju mund të përfshini policinë ose të gjeni ndihmë në mënyrë tjetër ligjore në disa raste, veçanërisht në qoftë se ju mendoni që ju jeni duke u ngacmuar në mënyrë të përsëritur nga telefonuesi me numrin privat. Gjithashtu në konsiderim vjen edhe thirrja e policisë nëse ju merrni një kërcënim për vete, familjen tuaj apo pronën.

 Hapi 1

Shënoni kohën dhe ditët kur ju i merrni thirrjet nga numri privat. Ju do të jeni në gjendje për të zbuluar më mirë ciklet e thirrjeve si dhe të keni një shënim me shkrim të thirrjeve.

Hapi 2

Kontaktoni kompaninë e telefonit tuaj dhe tregoni përfaqësuesit të shërbimit të klientit që ju jeni duke marrë thirrje ofenduese apo ngacmime nga thirrjet nga një numër privat. Përfaqësuesi mund të jetë në gjendje të ju ndihmojë për të marrë informacionin. Rregullat e çdo kompanie janë të ndryshme në mënyrë që të bisedoni me kompaninë tuaj të telefonit për mënyrën se si ai trajton situata të tilla.

Hapi 3 për me gjetë numrin e dikujt

Instalo një program ose aplikacion që çdo numër privat e regjistron dhe ju ofron mundësinë për ta zbuluar numrin privat. Disa shërbime mund të dërgojnë thirrjen e numrit privat për veten e tyre, që të gjeni numrin dhe ta dërgoni atë në telefonin tuaj, në rastin e telefonave celular. TrapCall dhe Asterisk janë dy shërbimet që mund të zbulojnë një numër privat. Call Trace është një shërbim që ju mund të përdorni për të gjetur se kush është duke bërë thirrje juve, duke thirrur numrin * 57 nga një telefon me touch-screen, ose 1157 nga një telefon rrotullues/fiks. Një tarifë mund të jetë e nevojshme për të përdorur këtë shërbim.

Këto shërbime janë ligjore, por disa, si Trap Call kanë ngritur disa çështje ligjore dhe etike kohët e fundit. Kontrolloni me ligjet e shtetit tuaj për informacion në lidhje me këto shërbime.