Qysh me gjetë verzionin e Windows-it?

nga Argjenda Selmani

1.Hapi i parë është hapja e kutisë Run. Mund të qaseni në këtë kuti nga menyja Start, apo duke shtypur tastin Windows + R.

verzioni-1

2.Në kuti shënoni winver dhe prekni Enter.

verzioni-3

3.Pasi të keni prekur Enter, do të ju hapet dritarja me disa të dhëna, ndër të cilat shfaqet edhe verzioni i Windows-it tuaj.

verzioni-4