Qysh me i ditë tarifat e transfereve me Western Union?

nga Argjenda Selmani

Banka Raiffeisen në bashkepunim me ëestern Union duke përdorur teknologjinë më të sofistikuar elektronike dhe rrjetin unik global të kompjuterëve për pagesat aktuale në më shumë se 190 vende dhe rajone, iu mundëson shfrytëzimin e shërbimeve të sistemit të Western Union edhe në Kosovë në të gjitha degët dhe nëndegët e bankës.

Western Union dhe Banka Raiffeisen garantojnë pagesë të shpejtë dhe të sigurtë të parave tuaja vetëm për personin që janë destinuar.

Tarifat e transfereve me Western Union:

Image

 

Qysh me i ditë tarifat e transfereve me Western Union?

nga Argjenda Selmani

Banka Raiffeisen në bashkepunim me Western Union duke përdorur teknologjinë më të sofistikuar elektronike dhe rrjetin unik global të kompjuterëve për pagesat aktuale në më shumë se 190 vende dhe rajone, iu mundëson shfrytëzimin e shërbimeve të sistemit të Western Union edhe në Kosovë në të gjitha degët dhe nëndegët e bankës. Western Union dhe Banka Raiffeisen garantojnë pagesë të shpejtë dhe të sigurtë të parave tuaja vetëm për personin që janë destinuar.   Tarifat e transfereve me Western Union: western