Qysh me i largu nga iTunes këngët që nuk janë më në librarinë tuaj muzikore?

nga Argjenda Selmani

Nese i keni zhvendosur kenget nga folderi i librarise muzikore te lidhur me iTunes ne ndonje folder tjeter, ato kenge nuk do te mund ti degjoni perderisa nuk e caktoni lokacionin aktual te kengeve.

Lidhja e fajllave te zhvendosur ne folldera te ri ju merr kohe shume pasi qe procedura e njejte duhet te behet per secilen kenge. Per te kursyer kohe dhe mund, ekziston nje metode qe i pastron kenget qe nuk jane me ne librarine muziker duke perdorur veten porgramin Notepad, i cili vjen i parainstaluar ne kompjuterin tuaj Windows.

Hapi 1: Krijimi i skriptit

Hapeni Notepad-in, dhe vendosni kodin e meposhtem ne dokument:

var ITTrackKindFile = 1;
var iTunesApp = WScript.CreateObject(“iTunes.Application”);
var deletedTracks = 0;
var mainLibrary = iTunesApp.LibraryPlaylist;
var tracks = mainLibrary.Tracks;
var numTracks = tracks.Count;
var i;
while (numTracks != 0)
{
var currTrack = tracks.Item(numTracks);
// is this a file track?
if (currTrack.Kind == ITTrackKindFile)
{
// yes, does it have an empty location?
if (currTrack.Location == “”)
{
// yes, delete it
currTrack.Delete();
deletedTracks++;
}
}
numTracks–;
}
if (deletedTracks > 0)
{
if (deletedTracks == 1)
{
WScript.Echo(“Removed 1 dead track.”);
}
else
{
WScript.Echo(“Removed ” + deletedTracks + ” dead tracks.”);
}
}
else
{
WScript.Echo(“No dead tracks were found.”);
}
Ruajeni dokumentin me prapashtese .js  Shembull: pastrokenget.js

Hapi 2: Ekzekutimi i skriptit

Hapeni fajllin e krijuar duke klikuar dy here mbi te, pas pak kohe do te shfaqet mesazhi me numrin e kengeve te pastruar nga libraria juaj ne iTunes.