Qysh me instalu SMART BOX-in?

nga Argjenda Selmani

SMART BOX është marrës digjital me shumë tipare të cilat i shtojnë vlerë televizionit. Pasi qe IPKO ka lansuar marrësin digital të saj me shum tipare që shtojnë vlerën televizionit tuaj ne kemi përgaditur një manual udhëzimi të thjeshtë se si mund të instaloni marrësin më të ri digital të IPKO’s.

 Pasi të keni blerë dhe të keni hapur marësin digital të IPKO-s për instalim të marrësit ju lutem ndiqëni këta hapa. Hapi I parë Vendosni signalin satelitor ( kabllin qe e sjell signalin nga jashta shtëpisë tek reciveri juaj) në pjesën e prapme te reciverit ku shënon “ Cable” “ IN”. Hapi I dytë Nëse keni opsionin HD në televizionin tuaj atëhere kabllin që I përshtatet për HDMI I vendosni në pjesën e pasme të marësit digital të IPKO-s përaktësisht në pjesën ku shënon HDMI dhe me pas pjesën tjeter të kabllit e lidhni ne TV në pjesën për HDMI.

Nëse televizoni juaj nuk e përkrahë teknologjinë HD atëherë  kablli që ju vie se bashku me marrësin digital të IPKO-s e lidhni nga pas marrësit digital të IPKO-s përktësishtë në opsionin “Av Out” Hapi I tretë Nëse keni qasje në internet , atëhere kabllin për internet “Ethernet” e vendosni në marrësin në Smart Box në pjesën e pasme përkatësisht në opsionin për “Ethernet” Hapi I katërt Më pasë kabllin e Smart Box e fusni në prizë. Shpresoj që këto hapa të ju ndimojnë për instalimin sa më të lehtë të marrësit digital të IPKO-s. Nëse keni ndonjë pytje ose diqka të pa kjartë mundeni të drejtoheni tek kujdesi për klientë të IPKO-s duke klikuar këtu.