Qysh me mbyll një program i cili nuk përgjigjet?

nga Argjenda Selmani

red-x-icon

Shpesh herë ndodh që ndonjë program gjatë punës në kompjuter, shfaq mesazhing (not responding) i cili në gjuhën shqipe, do të thotë se programi nuk përgjigjet. Për të mbyllur një program i cili nuk përgjigjet ekzistojnë alternativa të ndryshme, por një alternativë interesante për të mbyllur programin i cili nuk po përgjigjet është duke mos e fikur kompjuterin tuaj.

Hapi 1: Nëse në një program shfaqet mesazhi “not responding”, atëherë klikoni tastet CTRL + ALT + Delete njëkohësisht.

Hapi 2: Hapet dritarja “End task”. Selektoni programin i cili nuk po përgjigjet, p.sh Google Chrome, pastaj klikoni në butonin “End”.