Qysh me mbyllë një program që nuk përgjigjet?

nga Argjenda Selmani

Shpesh herë ndodh që ndonjë program gjatë punës në kompjuter, shfaq mesazhing (not responding) i cili në gjuhën shqipe, do të thotë se programi nuk përgjigjet.

Për të mbyllur një program i cili nuk përgjigjet ekzistojnë alternativa të ndryshme, por një alternativë interesante për të mbyllur programin i cili nuk po përgjigjet është duke mos e fikur kompjuterin tuaj.

Hapi 1:
Nëse në një program shfaqet mesazhi “not responding”, atëherë klikoni tastet CTRL + ALT + Delete njëkohësisht.

Hapi 2:
Hapet dritarja “End task”.

Selektoni programin i cili nuk po përgjigjet, p.sh Google Chrome, pastaj klikoni në butonin “End”.

Image