Qysh me negociu një ofertë pune?

nga Argjenda Selmani

Hapi 1: Gjeni të gjitha të dhënat përreth kësaj oferte.

Hapi 2: Falënderoni punëdhënësin për ofertë, edhe nëse është e tmerrshme.

Hapi 3: Caktoni kohë për të vendosur, mos vendosni menjëherë.

Hapi 4: Mendoni nëse puna e mundshme i plotëson nevojat tuaja dhe qëllimet.

Hapi 5: Rishikoni konkurrencën, ndoshta është rast i mirë për ju.

Hapi 6: Gjeni se çfarë ju konvenon më shumë, të pranoni apo të refuzoni.