Qysh me operu me një Drone si ekspert?

nga Argjenda Selmani

Ky artikull do t’ju tregojë gjithçka që duhet të dini për të fluturuar një drone. Këto udhëzime mund të zbatohen gjithashtu për të fluturuar ndonjë multirotor tjetër. Pasi t’i keni lexuar udhëzimet, mund t’a shikoni edhe videon në këtë artikull.

drone

Dirigjuesi

Më poshtë është një shembull i të gjitha kontrolleve për të fluturuar një Drone si dhe rolet e secilit kontroll.

  • Roll – anon Dronin në të majtë dhe të djathtë me përshpejtimin e rotorave në njërën anë dhe ngadalësimin në anën tjetër.
  • Pitch – anon Dronin përpara dhe prapa në të njëjtën mënyrë bën Roll.
  • Yawrrotullon Dronin duke përshpejtuar të gjitha rotorët tjerrje në një drejtim dhe duke ngadalësuar të gjitha rotorët që rrotullohen në drejtim të kundërt.
  • Throttlekontrollon boshtin lart e poshtë duke ndryshuar shpejtësinë e përgjithshme të rotorëve. Këto kontrolle kanë gjithashtu emra të tjerë, për shembull: roll = aileron, pitch = elevator dhe yaw = rudder.

Stabilizimi

Janë kryesisht 3 mode të stabilizimit te Dronet

  • Rate – e njohur si manual, vështirë ose Acro
  • Attitude – e njohur edhe si auto-level
  • GPS– e njohur si Loiter video tutorial mund të mësoni si të operoni me Drone mënyrë manuale, kjo është më e vështirë për të mësuar.