Qysh me pa gjendjen e llogarisë në internet falas? [Video]

nga Argjenda Selmani

Shumë shpesh për çështje menaxhimi dhe kontrolli, neve na duhet t’i dimë të hyrat dhe shpenzimet tona në çdo kohë. Për t’i menaxhuar parat është shumë më e lehtë kur ke në dispozicion informatat më afër. Shërbimi e-Bilanci ju mundëson të keni qasje në llogarinë tuaj bankare në çdo kohë nga shtëpia apo përmes pajisjes së këndit informues që është i vendosur në Zonat 24/7. Mjafton që të keni llogari në Bankën ProCredit dhe të lidhni marrëveshje me bankën paraprakisht. Për më tepër, ky shërbim ofrohet falas nga Banka ProCredit për klientët e saj.

Cilat janë llogaritë që mund të shihen përmes e-Bilancit?

  • Bilanci i llogarisë rrjedhëse
  • Bilanci i llogarisë së kursimit
  • Bilanci i llogarisë me afat
  • Bilanci i kredisë
  • Bilanci i kartelës së kreditit Klikoni Zonat 24/7 për lokacionet më të afërta.

Shikoni videon udhëzuese për t’i parë hap pas hapi si të shikoni bilancin e llogarisë në internet: