Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës?

nga Argjenda Selmani

Së pari shkarkoni aplikacionin për pajijsejn tuaj.

Shkarkoni aplikacionin për iPhone:

ios-app-store-per-raiffeisen-m-banking

Apo aplikacionin për Android:

google-play-store-per-raiffeisen-mbanking

Hapi 1 Në momentin e klikimit në këtë funksion ju hapet dritarja si në vijim:

Screen Shot 2015-08-03 at 15.08.34
Hapi 2 Ju lutemi e vendosni barkodin brenda katrorit të rrethuar me ngjyrë të kuqe dhe prisni derisa faktura të njihet nga sistemi.
Hapi 3 Në momentin kur sistemi e verifikon barkodin si kod valid ju shfaqet mesazhi “Faktura është njohur”.
Hapi 4 Më pas ju shfaqet dritarja me të gjitha të dhënat e plotësuara në mënyrë automatike ashtu siç janë edhe në fakturën tuaj .
Hapi 5 Ju lutemi, i rishikoni edhe njëherë informatat dhe klikoni “Vazhdo”.
Hapi 6 Në hapin e radhës ju paraqitet dritarja për konfirmim të pagesës tek institucioni përkatës dhe nëse detajet janë të sakta atëherë klikoni “KONFIRMO” për ta dërguar pagesën për procesim në bankë.